• Isı Yalıtımının Faydaları
   
  + Isı Yalıtımı Enerji Tüketimini Azaltır
  + Isı Yalıtımı Çevrenin Korunmasına Katkı Saglar
  + Isı Yalıtımı Isıl Konfor Saglar
  + Isı Yalıtımı Saglıklı Yasam Sunar
  + Isı Yalıtımı İlk Yatırım ve İsletme Maliyetlerini Azaltır
   
  Isı Yalıtımı Nedir?
  Dogadaki tüm olaylar enerjinin niteliginin azalacagı yönde gelismektedir. Masaya bırakılan bir fincan kahvenin zamanla soguması ya da soguk bir mesrubatın zamanla ısınması buna bir örnektir.
   
  Termodinamigin 2. Yasası olarak bilinen bu olgu; 1850’li yıllarda William Rankin, Rudolf Clausius ve Lord Kelvin tarafından yapılan arastırmalar ile ortaya konulmustur.
   
  İnsanların konforlu bir yasam sürebilmeleri; 20-22°C sıcaklık ve yüzde 50 bagıl nem degerine sahip olan ortamlarda mümkün olabilir. Kıs aylarında dıs ortam sıcaklıkları 20°C’nin oldukça altında seyreder. Yaz aylarında ise hava sıcaklıkları 20°C’nin oldukça üstündedir. Isı bir enerji türüdür ve Termodinamigin 2. Yasası geregi ısı; yüksek sıcaklıklı ortamdan düsük sıcaklıklı ortama transfer olur.
   
  Bu nedenle yapılarda; kısın enerji kayıpları, yazın ise istenmeyen enerji kazançları meydana gelir. Bina içerisinde istenen konfor ortamının saglanabilmesi için kıs mevsiminde kaybolan ısının bir ısıtma sistemiyle karsılanması ve yaz aylarında kazanılan ısının bir sogutma sistemiyle iç ortamdan atılması gerekir. Gerek ısıtma gerek sogutma islemleri için enerji harcanır. Bir yapıda ısı kazanç ve kayıplarının sınırlandırılması; ısıtma ve sogutma amaçlı olarak tüketilmesi gereken enerji miktarının azaltılması anlamına gelir. Isıtma ve sogutma prosesleri; çogunlukla sıcak veya soguk akıskanların ilgili tesisatlar aracılıgıyla tasınmasını gerektirir.
   
  Termodinamigin 2. Yasası geregi sıcak olan akıskandan ortama dogru veya ortamdan soguk akıskana dogru enerjinin niteligini azaltan bir ısı transferi meydana gelmesi kaçınılmazdır. Isıtma ve sogutma sistemlerinin istenen performansla isletilebilmeleri için; bu kayıp ve kazançların miktarı göz önüne alınarak, akıskanın olması gerekenden daha sıcak veya soguk olarak kullanılması gerekir. Bu durum ilave bir enerji tüketimine neden olur. Yapılarda ve tesisatlarda ısı kayıp ve kazançlarının sınırlandırılması için yapılan isleme “ısı yalıtımı” denir. Teknik olarak, ısı yalıtımı, farklı sıcaklıktaki iki ortam arasında ısı geçisini azaltmak için uygulanır.
   
  Isı yalıtımı yaparak binanın ömrünü uzatmak, kullanıcıya saglıklı, konforlu mekanlar sunabilmek ve bina kullanım asamasında yakıt ve sogutma giderlerinde büyük kazanım saglamak mümkündür. Binaların ısıtılması amacıyla büyük oranda fosil yakıtlar kullanılır. Fosil yakıtların yakılması sonucu yanma ürünü olarak açıga çıkan gazlar, hava kirliligine ve küresel ısınmaya neden olur. Isı yalıtımı uygulamaları ile konfor kosullarının olusturulmasında kullanılan enerji miktarının azalması, küresel ısınma ve hava kirliliginin artmasını önler. Yapılarda kurallara uygun sekilde gerçeklestirilen ısı yalıtımının bireyler ve ülkeler açısından pek çok yararı vardır. Bunların en önemlisi ısı yalıtımının enerji tasarrufuna olan katkısıdır.